Skip to content

Vår produktkatalog

Kongensvoll Plast

Kongensvoll Plast har utviklet en flytebrygge som tåler å stå for en støyt, og som gir deg og båten din en solid investering som du vil ha glede av i mange år.

Vi lager flytebrygger, landganger, utriggere, flyteelementer og andre plastkontsruksjoner m.m på bestilling. Vi utfører også montering og service på våre anlegg.

Vi lager hele lengder opptil 60 meter. Standard bredde er 2,40 meter, men vi lager også andre mål på bestilling.

Kongensvoll Plast AS

7255 Sundlandet

Tlf  72 45 66 60

Fax  72 45 66 67

Epost: post@kongensvoll.no

Org.nr.  981671805